بررسی شیوه های تبلیغی مسلمانان در مقایسه با مسیحیان در غرب آفریقا
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب آقای محمد رضا نیستانی