نقش تربیتی زندان از منظر متون اسلامی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
نام استاد/نام دانشجو : جناب آقای عباس خلیلی