نقش تربیتی زندان
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه ‏قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : جناب آقای خلیلیان